0757 335 402


Evaluări clinice/ psihodiagnostic

În vederea realizării evaluărilor clinice şi psihodiagnosticului utilizăm teste psihologice , interviuri (structurate, semistructurate, libere), observaţia, anamneza şi alte intrumente care pot contura starea de sănătate sau patologia persoanei evaluate.

Evaluările clinice se pot desfăşura în una sau mai multe sedinţe în funcţie de complexitatea acesteia şi se finalizează cu un raport de evaluare şi o scurtă şedinţă (30 min) în care sunt prezentate, analizate şi discutate informaţiile din raportul de evaluare.

Aici pentru voi luni - vineri 10.00 şi 20.00 - programări la 0757 335 402

Meniu